Q

EĞİTİM / DİSİPLİN

Eğitimli / Disiplinli güvenlik personelleri tarafından güvenliğin sağlanması ve bu esnada Kişisel/Kurumsal Hakların korunması, Yasallığın dışına çıkarılmaması güvenlik konusunun başlıca unsurlarındandır.

Q

YASALLIK

Türk Silahlı Kuvvetlerinde ve Emniyet teşkilatında Özel görevlerde çalışmış ve emekli olmuş tecrübeli kişiler öncülüğünde, GÜVENİLİR ve KALİTELİ HİZMET anlayışı önemsenerek kurulmuş bir şirkettir. Güvenlik konusunu oluşturan iki ana unsur ön planda tutulmuştur. Şirketin faaliyetlerinin her safhasında Eğitim/Disiplin/Yasallık hissedilmektedir